Reallife tests

Common sense in everyday life - and professionally

Dansk Introduktion

The NVO-BoxTM test [the Non-Visual Orientation Box test] er en taktil-motorisk eksekutiv test med spatiale udfordringer, der udføres uden brug af synet.

Ved hjælp af testen vurderes testpersonens evne til at håndtere en opgave, hvori indgår krav til spatial orientering, samtidig med at testpersonens mulige indlæring i udførelsen af opgaven vurderes gennem flere forsøg.
Testen består af en robust kasse, med 10 klodser af forskellige ”geometriske” former (fx en ligesidet trekant) og ”naturalistiske” former (fx en dråbe) og en bundplade med tilsvarende forskellige udskårne fordybninger, som de respektive klodser passer i, men stikker lidt op over, så de kan gribes med fingrene.

Der er to huller i den ene langside af kassen, hvor igennem testpersonen bliver bedt om at stikke hænderne ind. Hullerne har påsyede ærmegab, der forhindrer kik ind i kassen. I den modsatte langside er der en rektangulær åbning dækket af stof, og hvor testeren, når stoffet er bukket op, kan se, hvad testpersonen foretager sig.

Ved hjælp af the NVO-BoxTM testen kan man vurdere, om en person har en god tredimensionel orienteringsevne og er i stand til at indlære og manøvrere i landskaber bestående af forskellige udskårne fordybninger, hvori klodserne skal placeres i 4 + 4 oplægninger. Følgende spørgsmål skal belyses:

  1. Finder testpersonerne sig hurtigt til rette i det miljø, der hersker i NVO-boxen, og får de gode tider ved de fire første oplægninger?
  2. Kan testpersonerne fastholde deres indlæring, når miljøet ved de fire efterfølgende oplægninger underkastes forandringer ved at bundbrættets position ændres (ved at blive drejet 180 grader i horisontalt plan i forhold til testpersonernes placering eller blive drejet 180 grader i vertikalt plan og dermed præsenteret i spejlvendt udgave)?

Med andre ord er spørgsmålet, om en testperson efter de fire første forsøg har etableret et indlæringsprodukt, der er så stabilt, at det relativt uforstyrret kan fastholdes, også når brættets position ændres i betydelig grad?

Nogle personer har praktisk betonet arbejde og er vant til ”at tænke med hænderne”. Set med sådanne personers øjne har NVO-Box testen egenskaber, der minder om praktiske udfordringer i dagligdagen. Både kassen og klodserne har en størrelse og en tyngde, der svarer til, hvad man kommer ud for, når man fx bearbejder materialer med håndværktøj. Man bruger hænderne, armene, ja, så at sige overkroppen, når man løser opgaver med NVO-Box testen.

Kassen, inkl. bundbræt og klodser, vejer 12 kg., og står stabilt på bordet foran testpersonen (takket været håndtag i siderne er kassen dog let at sætte på plads efter brug). Desuden har klodserne en størrelse, der ligger godt i hånden for testpersonen.
Med andre ord adskiller NVO-Box testen sig fra de papir- og blyantstests, der sædvanligvis anvendes af psykologer i forbindelse med færdighedsvurderinger, og som mest afspejler udfordringerne i et kontormiljø.

Det er derfor naturligt at karakterisere testen som en ecological test, med hvilket man kan vurdere, om testpersoner stillet over for praktiske rumlige udfordringer har en god tredimensionel orienteringsevne.