UDVIKLING AF VIRKELIGHEDSNÆRE TESTREDSKABER

  • Real Life Tests: Udvikling af psykologiske tests, hvor det tilstræbes, at testmaterialet ligger tæt op af dagligdags situationer.
  • Læs mere: klik her.RET-TESTEN© (the REAL EVENT TREATMENT TEST©)

  • En personlighedsfunktionstest.
  • Læs mere: klik her.
Design og udvikling af website: david@kudal.dk